Personlig struktur

Idag har vi många olika informationsflöden som ibland svämmar över. Vi behöver alla hitta en väg genom den digitala gröten.

Det jag hjälper dig med är att identifiera vilka kanaler du har idag, vilka enheter du jobbar med. Sen kommer vi tillsammans fram till en plan för att ge dig en strategi för att komma vidare.

Sen gör vi en uppföljning för att se hur det går och gör en utvärdering som vi sedan jobbar vidare med.

Tillbaka