Mentor

Att regulbundet träffa en mentor kan ge dig energi och nya infallsvinklar.

Som mentor hjälper jag dig med lite allt möjligt över tid. Hur kan du uppnå dina mål. Skillnaden mellan coachning  är att i mentor situationen så är det inte enskilda problem utan en långsiktig utveckling som är målet.

Tillbaka