Hyr en chef

Att hyra en chef under en kort eller längre tid kan vara fördelaktigt vid stora förändringar, sjukdom eller att då arbetet inte är en heltid.

Det som jag erbjuder är mångårig erfarenhet av ledarskap och chefskap. Jag har de senaste fem åren jobbat med personal/budget och operativt/strategiskt.

Jag arbetar med målstyrning där målen bryts ner till grupp/individ.

Tillbaka