Om Tor

Tor har långvarig erfarenhet av att arbeta med komplexa IT-system där han utfört förvaltat och haft rollen som ledare.Hans styrka ligger i att med utgångspunkt av förståelse för krav och behov bygga broar mellan övriga verksamheten och IT-avdelningen.

Tor är en nyfiken, prestigelös, målstyrd person som hela tiden arbetar med tar sig an uppgifter ur ett pedagogiskt och kommunikativt perspektiv. Det gör att hans förhållningssätt präglas av en pragmatisk syn på helheten. Han är van att arbeta självständigt.

I tidigare uppdrag där han i samarbete uppdragsgivaren tagit fram lösningar har han ofta haft rollen som såväl kundens ambassadör internt som ansvarig för leveransteamet. Han har en förmåga att hitta lösningar inom givna ramar genom att utmana behoven och presentera alternativa lösningsmönster vilka ger samma resultat.